Neįtikėtini Biblijos faktai

Vienas populiariausių pasaulyje, Biblijos studijų kursas, jau padėjo dešimtims tūkstančių žmonių geriau suprasti Bibliją ir joje užrašytas pranašystes. Kiekviena intriguojanti pamoka sukurta remiantis Biblijos istorijomis ir pranašystėmis. Žingsnis po žingsnio nagrinėja svarbiausias Biblijos temas, paprastai ir suprantamai jas paaiškina. Kai baigsi šį kursą, Biblija tau jau nebebus “kudlota” ir “nesuprantama” knyga, parašyta nežinia kieno ir nežinia apie ką. O ta proga, kad įgijai Biblijos žinių pagrindus, mes su džiaugsmu tau įteiksime tai patvirtinantį sertifikatą! Taigi, pirmyn! P.S Jei nėra galimybės tyrinėti internetu, šį kursą galima užsisakyti ir gauti paprastu paštu.


Temos konsultantas:

Pranas Bendikas
[email protected]

Amazing Facts inc.

Neįtikėtini Biblijos faktai - Įžanga

Trumpas pristatymas ir paaiškinimai apie tai, kaip viskas veikia.

1. Tūkstantmetis žmogus

Milžiniška Babilono karalystė buvo prabangi ir klestinti, bet karalius Nebukadnecaras vis dėlto neramiai vartėsi savo karališkoje lovoje. Jis spėliojo, kiek laiko ši aukso era tęsis ir kuo taps ši galinga imperija, kai jos…

2. Atgal į Jeruzalę

Jėzaus mokiniai buvo visiškai priblokšti. Visos jų viltys ir svajonės dėl naujos Dievo karalystės praėjusį penktadienį buvo prikaltos prie kryžiaus... Svyruodami iš sielvarto ir sumišę, Kleopas ir jo draugas lėtai žingsniavo vienuolikos kilometrų…

3. Ateinantis karalius

Atalija, negailestinga senovės Judo karalystės karalienė, buvo dar blogesnė nei jos motina Jezabelė. Kai mirė jos sūnus Ahazijas, ji nedelsdama užgrobė karalystę ir išžudė visus karališkosios šeimos palikuonis. „Bet... Jehošeba, Ahazijo sesuo, paėmusi…

4. Maištaujantis karalaitis

Abšalomas buvo pats gražiausias, gudriausias ir ambicingiausias Dovydo sūnus. Biblija sako: „Visame Izraelyje nebuvo kito vyro, kurio grožiu buvo taip labai žavimasi, kaip Abšalomas. Nuo kojų pado iki viršugalvio jis neturėjo jokio trūkumo“…

5. Didžiausia auka

Žemę dar siautė ankstyvo ryto sutemos, kai senasis patriarchas aiškiai išgirdo kalbant Dievą: „Abraomai! ...Paimk savo sūnų, …savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką…

6. Karaliaus įsakymas

Po to, kai medų ir persų karalius Darijus užkariavo Babiloną, jis nužudė visus Babilono vyriausybės pareigūnus, išskyrus vieną. Tas laimingas žmogus buvo Danielius, tikrojo Dievo tarnas. Prieš septyniasdešimt metų jis kaip belaisvis buvo…

7. Plytos be šiaudų

Prieš kreipiantis į Egipto karalių dėl Izraelio vaikų laisvės, Mozė ir jo brolis Aaronas susitiko su užguitais Izraelio vadovais. Per šį susitikimą Mozė ir Aaronas paskatino žmones pašvęsti save Viešpačiui ir pranešė, kad…

8. Šlovinga karalystė

Kai Saliamonas tapo naujuoju Izraelio karaliumi, sapne jam pasirodė Viešpats ir pasakė: „Prašyk, ko nori, kad tau duočiau“ (1 Karalių 3, 5). Jaunasis karalius galėjo prašyti pinigų, šlovės ar ilgo gyvenimo, bet jis…

9. En Doro ragana

Karalius Saulius buvo visiškai sutrikęs ir drebėjo iš baimės. Visa filistinų armija susirinko atakuoti mažesnius ir silpnesnius Izraelio karius. Saulius dejavo: „Jei tik čia būtų Samuelis, jis pasakytų, ką man daryti". Bet didysis…

10. Pelenų miestai

Abraomas žinojo, kad jo sūnėnas daro didelę klaidą, kai Lotas su savo šeima nusprendė persikelti gyventi į Sodomą. Žemesniajame Jordano slėnyje buvo gražūs ir prabangūs miestai, bet jie taip pat buvo ir labai…

11. Gyvybės upė

Naamanas buvo drąsus, turtingas ir įžymus Sirijos armijos vadas, kentėjęs nuo raupsų – Biblijos laikais labiausiai bauginančios ligos. Raupsai reiškė izoliaciją nuo tų, kuriuos myli, ir lėtą, apgailėtiną mirtį. Naamano namuose dirbanti vergė,…

12. Žemės poilsis

Pradžioje mūsų pasaulis su gamta sudarė tobulą pusiausvyrą – taip jie buvo sukurti. Žmogus, gyvūnai ir augalai gyveno visiškoje harmonijoje. Bet įėjus nuodėmei viskas pasikeitė. Žmogus pradėjo valgyti gyvūnus, gyvūnai – vieni kitus.…

13. Nusilenkimas Babilonui

Karalius Nebukadnecaras davė ženklą ir, kai pradėjo sklisti tūkstančio instrumentų muzika, nukrito uždanga, atskleidžianti akinančią, saulės spinduliuose tviskančią 30 m aukščio aukso statulą. Tada pagal karaliaus paliepimą visi Dūros lygumoje susirinkę pareigūnai pamaldžiai…

14. Kaino žymė

Adomo ir Ievos pirmieji du sūnūs labai skyrėsi ir savo charakteriu, ir gyvenimo būdu. Kainas norėjo ūkininkauti, statyti namus, tuo tarpu Abelis su savo bandomis mėgo klajoti kalvomis ir kloniais. Kai nuodėmė įėjo…

15. Dangiškas modelis

Dar niekada Viešpats nerodė tokių galingų ženklų ir stebuklų, kaip išvesdamas Izraelio vaikus iš Egipto vergijos. Neganda po negandos krito ant faraono karalystės, kol valdovas buvo priverstas paleisti belaisvius. Vėliau Viešpats perskyrė Raudonąją…

16. Šventyklos apvalymas

Jėzus buvo akivaizdžiai nuliūdęs, kai Jis įėjo į šventyklos kiemą ir pamatė sumaištį. Iš visų pusių Jį supo gardai su aukoti skirtais gyvuliais ir girdėjosi pardavėjų šūkčiojimai ir derybos su besilankančiais piligrimais dėl…

17. Pasakojimas apie dvi moteris

Karališka teismo salė nuščiuvo, visų akys žvelgė į karalių Saliamoną. Jo tarnai svarstė, kaip jaunasis monarchas išspręs šią gluminančią bylą. Dvi vienišos moteriškės dalijosi kambariu ir maždaug tuo pačiu laiku abi pagimdė berniukus.…

18. Dangaus langai

Jokūbas jautėsi toks varganas ir vienišas – ir visa tai dėl to, kad jis buvo neteisus ir godus. Pirmiausia, jis papirko savo vyresnįjį brolį dvynį Ezavą, kad šis parduotų savo pirmagimystės teisę. Vėliau…

19. Dukters šokis

Karaliaus Erodo žmona Erodiada nekentė Jono Krikštytojo. Dykumoje gyvenantis pranašas išdrįso pavadinti ją paleistuve, nes ji paliko savo vyrą Pilypą, kad ištekėtų už blogo, bet turtingesnio jo brolio. Dabar nedoroji karalienė pasiryžo pasinaudoti…

20. Dešimt kartų išmintingesnis

Kai karalius Nebukadnecaras apgulė Jeruzalės miestą, tūkstančiai žydų buvo ištremti nelaisvėn į Babiloną. Karalius pavedė savo tarnui Ašpenazui atrinkti gabius jaunuolius iš žydų belaisvių, kurie studijuotų trejus metus Babilono kalbą, įgytų išminties ir…

21. Balsas dykumoje

Jėzus tarė: „Tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“ (Mato 11, 11). Ką mes žinome apie šį atsiskyrėlį, kurį Jėzus vadino didžiausiu iš pranašų? Jonui pradėjus pamokslauti Judėjos dykumoje, žmonės…

22. Tikrinant pranašus

Ahabas, Izraelio nedorasis karalius, norėjo užimti Ramot Gileado – Sirijos miestą. Bet jam reikėjo pagalbos, taigi paprašė padėti Juozapatą iš Judo, gerąjį karalių, kad šis prisijungtų prie jo kariauti prieš bendrą priešą. Juozapatas…

23. Aliejaus ąsotis

Eliziejus matė, kad jauna našlė buvo beviltiškoje situacijoje. Ji puolė prie seno pranašo kojų ir raudojo: „Atėjo skolintojas paimti mano dviejų vaikų sau vergais!“ Moters vyras netikėtai mirė ir paliko ją su didžiule…

24. Nesusitapatinti su minia?

Petras mylėjo Jėzų, bet jis itin paisė ir palankios minios nuomonės apie save. Paskutinės vakarienės metu, kai Jėzus įspėjo apaštalus Jo išsižadėsiant, Petras pašoko ir arogantiškai prisiekė, kad net jeigu visi kiti pasipiktins,…