Atgal

Apreiškimo knyga. Laiškai septynioms Mažosios Azijos bažnyčioms.

Apreiškimo knygos tyrinėjmo seminaras, kuriame didžiausias dėmesys skirtas septynioms Mažosios Azijos bažnyčioms, minimoms Apreiškimo knygos pirmuosiuose skyriuose. Seminare aptariama septynių Mažosios Azijos bažnyčių istorija, archeologiniai atradimai, o taip pat būdingos laikmečio aktualijos, kurios padeda suprasti nuorodas į septynis krikščionybės istorijos etapus bei iššūkius, su kuriais krikščionybė susidūrė praeityje ir tuos, kurie dar laukia ateityje. Lektorius, daugelio istorinių knygų autorius, dr. Aleksej Oparin.