Atgal

Slapto paėmimo į dangų teorija

Slapto ištikimųjų tikinčiųjų paėmimo į dangų teorija pagrįsta aštuoniomis prielaidomis, kurios buvo taip plačiai paskleistos, kad daugelis žmonių priėmė jas kaip faktą, net neįsigilindami, ar tai tiesa, ar tai paremta Šventuoju Raštu. Tačiau mūsų vienintelė apsauga – kasdienis Rašto tyrinėjimas, kad galėtume nustatyti, ar taip yra iš tikrųjų (Apaštalų darbų 17, 11). Slapto tikinčiųjų paėmimo į dangų teoriją sudaro aštuoni punktai:

 1. paėmimas į dangų bus tylus;
 2. paėmimas į dangų bus nematomas;
 3. paėmimo į dangų metu nedorėliai lieka gyvi;
 4. Dievas paima teisiuosius, kad apsaugotų juos nuo negandų;
 5. Kristaus antrasis atėjimas vyks dviem etapais: (1) slaptas paėmimas į dangų ir (2) tikrasis atėjimas, kuris bus šlovingas;
 6. tarp šių dviejų etapų bus septyneri metai;
 7. paėmimas į dangų įvyks prieš antikristo apsireiškimą, kuris atneš vargus;
 8. tuo metu nedorieji gaus antrą galimybę atsiversti ir tarnauti Kristui.

Kad visapusiškai ištyrinėtume šiuos punktus, nepakanka šio riboto priedo, tačiau trumpai čia aptarsime kiekvieną jų. Pirmasis ir antrasis punktai jau aptarti šioje pamokėlėje, bet juos paminėsime dar kartą, kad atkreiptumėte į tai dėmesį. Pasiruoškite keletui siurprizų!

 1. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimas į dangų nebus tylus, anaiptol jis bus neįtikėtinai garsus. Raštas sako, kad Jėzus ateis „NUSKAMBĖJUS PALIEPIMUI, ARKANGELO BALSUI ir DIEVO TRIMITUI“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16). Dovydas byloja: „Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai; pirma Jo ryjanti ugnis, aplink Jį smarki audra“ (Psalmė 50, 3). O pranašas Jeremijas sako: „Sugriaudžia VIEŠPATS iš aukštybių... Jis griaudžia. Garsiai aidi Jo griausmas... Visus žemės gyventojus ligi pačių jos pakraščių apima sąmyšis“ (Jeremijo 25, 30–31). Nieko nekalbama apie tylumą! Kristus ateis su visame pasaulyje girdimu garsu. Įsidėmėkite tai. Jeigu gyvensite Jėzaus sugrįžimo metu, jūs išgirsite Jo atėjimą. Jūsų ausyse skambės viską nustelbiantis gausmas.
 2. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimas į dangų nebus nematomas, jį matys kiekvienas Žemės gyventojas. Su Jėzumi kartu ateis ir visi dangaus angelai (Mato 25, 31). Jėzaus prisikėlimo metu pasirodė tik vienas angelas, ir jo šviesa buvo tokia galinga, kad Romos sargybiniai pastiro lyg negyvi (Mato 28, 2–4). Pamąstykite apie visų dangaus angelų stulbinantį spindesį! Be to, pridėkime prie visos angelų šlovės paties Jėzaus šlovę (Mato 25, 31) ir Jo Tėvo šlovę (Mato 16, 27). Švytėjimas bus neapsakomas. Jėzus sako: „Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas“ (Mato 24, 27). Slaptas? Anaiptol. Netelpantis į jokius vaizduotės rėmus. Iš tikrųjų Biblija visiems laikams išsprendė šį klausimą žodžiais: „Štai Jis ateina su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis“ (Apreiškimo 1, 7). Būkite tikri: jeigu gyvensite Kristaus antrojo atėjimo metu, jūs pamatysite Jį ateinant!
 3. Ištikimųjų tikinčiųjų paėmimo į dangų metu nedorėliai nebus palikti gyvi. Viešpats Jėzus sunaikins juos Savo burnos kvėpimu (Izaijo 11, 4; Malachijo 3, 19; 2 Tesalonikiečiams 2, 8).
 4. Dievas nepaims teisiųjų negandų metu, bet joms užėjus juos apsaugos (Psalmė 91, 5–12).
 5. Kristaus antrasis atėjimas nebus dviem etapais – vienas slaptas, o kitas visų matomas. Bus tik vienintelis – antrasis – atėjimas, ir jį matys kiekviena gyva būtybė žemėje. Rašte nėra eilučių, kurios palaikytų ir pritartų dviejų etapų Kristaus antrajam atėjimui.
 6. Slapto paėmimo į dangų „mokytojai“ teigia, kad tarp tų dviejų Kristaus antrojo atėjimo etapų praeis septyneri metai. Tai nepagrįsta Raštu.
 7. Antikristas nepasirodo po trijų su puse metų po Kristaus antrojo atėjimo. Jis aktyviai veikia šimtmečiais (1 Jono 4, 3) ir netgi dabar atlieka savo nedorą darbą.
 8. Nedorėliai po Kristaus antrojo atėjimo nebeturės kitos galimybės būti išgelbėti. Jėzaus antrojo atėjimo metu visi nusidėjėliai bus sunaikinti. Deja, po Kristaus antrojo atėjimo niekas nebeturės antros galimybės išsigelbėti...

Komentarai

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!