Atgal

Pranašo Danieliaus knygos I - as skyrius. Įžvalgos (Dan 1,1)

Pradžios knygos 11-ame skyriuje yra aprašoma žmonijos istorija po tvano. Tuo metu žmonijos lopšys yra Šinaro vietovėje ( Danieliaus 1:2) ir visi kalba viena kalba. Dievas pasakė Nojui: "pliskite žemėje ir užvaldykite ją" (Pradžios 9,7). Tačiau tuometiniai žmonės nusprendė nepaklusti Dievo paliepimui ir pasitatyti miestą‚ "kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių" (Pradžios 11,4). Šis miestas buvo pavadintas Babeliu ‚ nes Dievas "ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių" (Pradžios 11,9). Tokiu būdu Babilonas lieka simboliu tų jėgų, kurios meta iššukį bibliniam Dievui ir siekia užimti jo vietą.
Pirmasis pranšo Danieliaus skyrius parsideda pranešimu apie tragiškus įvykius. Babiloniečiai apgula Jeruzalę. Akivaizdu, kad autorius minėdamas Babiloną ir Jeruzalę turi galvoje ne tik vietinės reikšmės konfliktą, bet ir susieja tai su kosminiu konflinktu tarp gerio ir blogio jėgų. 
Biblijoje Babilonas visur simbolizuoja piktojo jėgas kurios priešinasi Dievo valiai, siekia Dievui priklausančios valdžios ir garbės ir persekioja Dievo tautą. (Izaijo 14:4-13, Jeremijo 50:17-40)

Komentarai

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!