Atgal

Plėšikas ant kryžiaus

Ar Jėzus pažadėjo plėšikui ant kryžiaus, kad jis nedelsiant pasieks dangų, sakydamas: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su Manimi būsi rojuje“? Kristaus pasakymo (Luko 23, 43) prasmė yra nusakoma biblijiniu atsakymu į vieną labai svarbų klausimą: ar tą dieną Jėzus pats ėjo į dangų? Anot Rašto, ne. Prisikėlimo dieną, kai sutiko Mariją sode prie akmens, Jis pasakė: „Nelaikyk Manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą“ (Jono 20, 17). Jėzus nepakilo į dangų penktadienį, jei Jis dar nebuvo buvęs pas Tėvą sekmadienį!

Tai kodėl Jėzus pasakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su Manimi būsi rojuje“? Akivaizdi problema išnyksta, kai turite omenyje, jog originaliuose graikų rankraščiuose nebuvo skyrybos ženklų. Kableliai ir brūkšniai tekste buvo įterpti vertėjų – jie parašė juos manydami, kad jie ten turi būti. Norite tikėkite, norite ne, bet vienas kablelis gali pakeisti viso sakinio prasmę! Viešpaties pasakymą (Luko 23, 43) reikėtų skaityti: „Iš tiesų sakau tau šiandien, su Manimi būsi rojuje“. Būtent tai Jėzus iš tikrųjų sakė. Šiandien, kai viskas atrodo prarasta; šiandien, kai Aš neatrodau kaip Karalius ar Viešpats ir dar Mano mokiniai pabėgo; šiandien, nors Mano rankos yra prikaltos prie kryžiaus, Aš vis dar galiu tave išgelbėti!

Vieną dieną tas plėšikas kartu su visais kitais, kurie priėmė Kristų, pretenduos į prisikėlimo pažadą ir bus su Jėzumi rojuje.

Komentarai

Rašyti komentarą

  • Linas Mikulskis,

    Taip tas plėšikas kuris atgailavo pateko į Rojų nes Jėzus jam pasakė. Iš tiesų sakau tau. Šiendien su manimi būsi Rojuje nes jis tą pačią dieną kai mirė paliko kūną ir pakeko į Rojų taip.!

Jūsų komentaras