Atgal

Kaip gerasis Dievas gali leisti egzistuoti kančiai ir blogiui

Endi Naseli yra „CrossWay Community“ bažnyčios narė ir šiuo metu siekia Naujojo Testamento studijų daktaro laipsnio „Trinity Evangelical Divinity“ universitete.

Kas yra blogis?

Egzistuoja dvi blogio rūšys: moralinis ir natūralus. Moralinis blogis yra nuodėmės, tokios kaip: nužudymas, išžaginimas, piktnaudžiavimas, terorizmas ar genocidas. Natūralus blogis yra visa tai, kas sukelia kančią ir nemalonius jausmus – tai moralinio blogio pasekmė. Visi žmonės miršta, gyvūnai kenčia, Žemę niokoja tokios stichinės nelaimės, kaip cunamiai ir žemės drebėjimai, transporto priemonės dūžta, ligos pražudo milijonus žmonių, nutinka kiti žiaurūs nelaimingi atsitikimai. Kaip ir daugelis kitų, esu ragavęs šio blogio daugiau nei kartą – mano tėvai išsiskyrė kai buvau ketverių metų, jauniausias mano brolis mirė nuo neuroblastomos, kai jam buvo vos šešeri. Tai yra labai nemalonu ir labai skaudina.

Kokios yra loginės ir emocinės blogio problemos?

Loginė blogio problema yra loginė įtampa tarp šių trijų teiginių: Dievas yra visagalis ir visą žinantis; Dievas yra geras; blogis egzistuoja. Kai kurie teigia, kad jei 1 ir 2 teiginiai būtų tiesa, blogis neegzistuotų. Emocinė blogio problema yra emocinė ir religinė įtampa, kurią žmonės jaučia, kai kenčia jie patys arba jų artimieji. Žmonės, kovojantys su emocine blogio problema kartais iš nevilties gali klausti Dievo: „Kodėl?“

Kokie galėtų būti keli nebibliniai (nepilnavertiški) loginės blogio problemos sprendimai? Džonas M. Freimas (John M. Frame) pateikia ir paneigia kelis tokius sprendimus („Apologetics to the Glory of God: An Introduction“, Filipsburgas, „Presbyterian & Reformed“ leidykla, 1994 m., 155-70):

 • Blogis nėra tikras. Tačiau manyti, kad blogis yra tik iliuzija būtų tiesiog žodžių žaismas.
 • Dievas nėra visagalis. Tačiau Šventasis Raštas moko visiškai priešingai.
 • Šis pasaulis yra geriausias, koks tik gali būti ir blogis jame yra reikalingas. Nors tam tikra šio požiūrio forma yra įmanoma – visiško dogmatizmo garantuoti negalima, nes Šventasis Raštas to atvirai neteigia.
 • Blogis yra laisvos žmonių valios pasekmė, taigi Dievas nėra už tai atsakingas. Nors žmonės ir yra linkę galvoti, kad jie patys yra atsakingi už savo pasirinkimus, vis tik laisva jų valia leidžia jiems elgtis tik pagal savo prigimtį (pvz. pagal savo asmenybės bruožus). Žmonės nėra visiškai laisvi, tokiu atveju Dievas būtų labai sąlyginis.
 • Blogis reikalingas žmogaus brandai. Tačiau kančia nekuria jo asmenybės.
 • Dievas yra netiesioginė blogio priežastis, todėl ji nėra už jį atsakingas. Tačiau ši idėja paverstų Dievą kosminiu mafijos bosu, kuris samdo žudikus tam, kad jie nuveiktų jo „nešvarius darbelius“.
 • Dievas yra aukščiau įstatymų, todėl gali daryti dalykus, kurie kitiems atrodo blogis. Tačiau Dievo įstatymai atspindi Jo asmenybę.
 • Nekrikščionys neturi teisės abejoti ar Dievas yra visagalis ir ar jis yra geras. Tačiau ši idėja užsipuola nekrikščionius, o ne atsako į jų klausimą apie tai, kaip krikščionybė išlieka vieninga nepaisant loginės blogio problemos.

Koks yra biblinis atsakas į loginę blogio problemą?

Biblija atsako ne į visus klausimus ir šios problemos iki galo neišsprendžia. Tačiau ji suteikia pakankamai logiška pagrindą.

 • Geriems žmonėms blogi dalykai nenutinka, o blogiems žmonėms nutinka ir geri ir blogi dalykai. Daug žmonių klausia: „Kodėl blogi dalykai nutinka geriems žmonėms?“ Klausimas, kuris būtų daug logiškesnis pagal Bibliją yra: „Kodėl geri dalykai nutinka blogiems žmonėms?“ Visi mes esame blogi žmonės! (Tik Jėzus, žinoma, yra išimtis. Jį nukryžiavo nepaisant to, kad jis buvo visiškai geras.)
 • Blogio egzistavimas yra argumentas Dievo naudai, o ne argumentas prieš Jį. Krikščionys turi atsiskaityti už blogus darbus, o ateistai ir už blogus ir už gerus. Kokiu pagrindu ateistai gali sakyti, kad kažkas iš prigimties yra blogas ar geras? Jei jie taip teigia (o žmonės visame pasaulyje yra kankinami moralaus ir natūralaus blogio), šią mintį jie skolinasi iš krikščioniškosios pasaulėžiūros.
 • Dievas neprivalo niekam aiškinti, kodėl egzistuoja blogis. Jobas nuolat klausia Dievo: „Kodėl?“ Galų gale Dievas atsilygina šūsnimi kitų bauginančių klausimų, į kuriuos Jobas atsakyti negali. Vietoj to, kad atsakytų į Jobo klausimą, Dievas pasuka situaciją kita linkme ir pastato Jobą į savo paties vietą. Žmonės neturi nei galimybės, nei teisės viską suprasti, nes jie nėra dievai. Tikėjimas reikalauja pasitikėjimo, net kai atsakymų į visus klausimus nėra.
 • Dievas (o ne mūsų nuojauta, kas yra teisinga) yra Jo veiksmų etalonas. Kai Dievas „bendrauja“ su žmonėmis, Jis visuomet yra teisingas (teisingumas) ir daro paslaugas (malonė). Dievas yra teisingas, net jei daro paslaugas tik kai kuriems žmonėms (Mato 20:1-16). Labai dažnai, kai žmonės reikalauja teisingumo, jie nori jo iškart ir tik tam tikromis sąlygomis, manydami, kad įvertino situaciją teisingai. Tokie žmonės gali prašyti bet ko, tik ne greito teisingumo, nes tai ko visi esame nusipelnę, yra tik Dievo rūstybė! Universalieji žmonių poreikiai yra Dievo malonė, gailestingumas, meilė ir atlaidumas. (Žr. D. A. Karsonas „How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil“, 2-as leidimas, Grand Rapidsas, „Baker“ leidykla, 2006, 160 psl.)
 • Dievas nulemia ir sukelia blogį, tačiau už tai Jis negali būti kaltinamas. Šventasis Raštas moko abiejų dalykų, todėl juos abu turime turėti galvoje. Žodžiai „nulemti“ ir „sukelti“ turi būti suprantami aiškiai: Dievas nėra kaltas dėl moralinio blogio. Nors tai yra sudėtingas mokymas, krikščionys nenorėtų, kad jis būtų kitoks – būtų siaubinga, jei Dievas nekontroliuotų blogio, nes tai tiesiog reikštų, kad blogio jėgos gali pasipriešinti Dievui ir net įveikti Jį. Kai nutinka tokios baisios nelaimės, kaip rugsėjo 11-osios teroristų atakos, neužtenka pasakyti, kad Dievas tai leido. Nors taip sakydami žmonės mano, kad jie gina Dievą, iš tikrųjų jie Jį sužmogina: „Argi įvyksta nelaimė mieste, Viešpačiui jos neleidus?“ (Amoso pranašystė 3:6). „Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu pikta. Aš, Viešpats, visa tai darau“ (Izaijo 45:7).
 • Loginėje blogio problemoje (taip pat ir apvaizdoje) yra paslaptis, kuri reikalauja, kad krikščionys palaikytų doktrinišką įtampą. Tokiuose Biblijos mokymuose, kaip Trejybė ir Kristaus prigimtis egzistuoja įtampa. Atrodo nesuprantama, kaip visi trys teiginiai gali būti teisingi, todėl žmonės dažniausiai priima tik du, o trečiąjį neigia. Suderinamumas (compatibilism) yra tikėjimas, kad pirmieji du teiginiai, aiškinantys Dievo apvaizdą, yra tiesa. Jie yra visiškai suderinami ir neprieštarauja vienas kitam. Tiek Juozapo gyvenimas, tiek Jėzaus mirtis iliustruoja šią paslaptingą įtampą (žr. Pradžios 50:19-20; Apaštalų darbai 4:23-31). Ji nėra nelogiška, tačiau žmonės negali iki galo jos suprasti.
 • Dievas naudoja blogį dėl didesnio gėrio. Didžiausias jo tikslas yra šlovinti Save ir visa kas vyksta, yra su tuo susiję. Biblijoje nėra pateiktas pilnas sąrašas priežasčių, dėl kurių Dievas blogį naudoja geriems tikslams, tačiau keletas iš jų yra: Jo malonės ir teisingumo parodymas, blogio nuteisimas, nusidėjėlių gelbėjimas, nusidėjėlių įbauginimas tam, kad jie atgailautų, krikščionių drausminimas ir Savęs pateisinimas (žr. Freimas, „Apologetics“, 188-89). Krikščionių patirtis rodo, kad Dievas dažniausiai kančią naudoja dvasiniam augimui paspartinti.
 • Prieš nupuolimą blogio problema neegzistavo, jos nebus ir amžinojoje būsenoje. Krikščionys ilgesingai tikisi ir užtikrintai laukia dienos, kai Dievas Save visiškai pateisins ir Savo žmonėms suteiks atgaivintus pašlovintus kūnus. Štai kodėl krikščionių laidotuvės yra unikalios – krikščionys neverkia taip, kaip tie, kurie neturi jokios vilties. Dievas panaikins visas kančias ir suteiks dar daugiau džiaugsmo.
 • Dievas naudoja natūralų blogį tam, kad parodytų, koks siaubingas moralus blogis iš tikrųjų yra ir, kad teisingas elgesys yra atgaila. Kokia yra žmogaus reakcija, kai jam diagnozuojamas vėžys, ar kai jo vaikas mirštas? Ar jų reakcija tokia pat stipri, kaip ir tada, kai jie nusideda prieš Dievo šventumą? Natūralusis blogis paskatina žmones atgailauti savo moralinio blogio (žr. Luko 13:1-5).
 • Pati didžiausia blogio problema yra nukryžiavimas. Pats žiauriausias įvykis žmonių istorijoje yra Jėzaus nužudymas. Kaip visi šie trys teiginiai gali būti tiesa? Dievas yra šventas ir teisingas; žmonės yra nusidėjėliai, kurie įžeidžia jo šventumą ir yra nusipelnę jo rūstybės; Dievas atleidžia ir pateisina nusidėjėlius per tikėjimą Jėzumi. Dievas Save išteisino Kristaus nukryžiavimu (žr. Romiečiams 3:25-26).

Koks yra biblinis atsakas į emocinę blogio problemą?

Kadangi mano paties patirtis yra pakankamai ribota, taip pat pasitelkiu ir kelių teologų, kurie yra patyrę daug kančių, liudijimus: D. A. Karsonas „How Long, O Lord?“ ir Džonas Fainbergas „Where Is God? A personal Story of Finding God in Grief and Suffering“ (Nešvilis, „Broadman & Holman“ leidykla, 2004).

Pirmiausia reiktų suprasti, kad žmonės, kurie kenčia, dažniausiai galynėjasi su emocine blogio problema (ne logine). Naivu yra tikėtis, kad visų atsakymų į loginę blogio problemą žinojimas, kenčiantiesiems galėtų padėti. Kai maža mergaitė nukrenta, nusibrozdina kelį ir verkdama bėga pas savo mamą, iš jos ji mažiausiai tikisi sulaukti fizikos pamokos apie kritimą arba pamokymą apie tai, ko Dievas šiuo nukritimu nori ją pamokyti. Jai reikia apkabinimo! Jai reikia paguodos iš jos rūpestingos mamos! Emocinė blogio problema visų pirma nėra intelektinė.

Tuomet reikėtų pabandyti suprasti, kaip žmonės reaguoja į kančią. Pirminė Feinbergo reakcija į sunkią kančią buvo: beviltiškumas, bejėgiškumas, apleidimas, pyktis ir sumaištis. Pagalba tokios būsenos žmogui reikalauja jautrumo šioms natūralioms reakcijoms.

Trečia, yra tam tikri dalykai, kurių nereikėtų daryti ir sakyti tiems, kurie kenčia. Šie teiginiai ir veiksmai yra netaktiški ir niekuo nepadeda. Kai kurie yra visiškai nebibliški.

 • „Visa tai vyksta todėl, kad tu labai stipriai nusidėjai.“
 • Susikoncentruokite ne į daiktų praradimą, o į žmonių netektis (pvz. negalvokite apie namą, kuris sudegė, mąstykite apie tą žmogų, kuris žuvo gaisre).
 • Nespėliokite apie tai, kokių problemų ši kančia jiems padeda išvengti (pvz. „Tavo berniukas galėjo užgauti tikru neklaužada“).
 • Jei kas nors serga mirtina liga: „Na, kiekvienas nuo kažko mirsime. Tu tiesiog žinai tai iš anksto.“
 • „Aš žinau, kaip tu jautiesi.“ Daug svarbiau yra jūsų rūpestis.
 • „Tu nesi dvasiškai subrendęs, kol nesidžiaugi tuo.“
 • „Romiečiams 8:28 sako, kad Dievas galų gale išsprendžia visas problemas.“
 • Negalvokite, kad jie laukia atsakymo į klausimą: „Kodėl?“
 • Kai jie vis tik klausia: „Kodėl?“, negalvokite, kad jie tikisi ilgo ir sudėtingo atsakymo.
 • „Kančios nesiliauja, nes tau trūksta tikėjimo Dievu.“

Ketvirta, sakykite ir darykite tam tikrus dalykus tiems, kurie kenčia.

 • „Turi išmokti gyventi su tuo, tačiau tai nereiškia, kad tai turi tau patikti!“
 • „Dievas niekada nežadėjo suteikti rytojaus malonės šiandien. Jis prižadėjo tik šiandienos malonę šiandien ir tai yra viskas, ko tau reikia!“
 • Parodykite, kad jie jums rūpi būdami su jais, klausydami jų, bei rodydami meilę.
 • Dalinkitės konkrečiomis priežastimis vilčiai kurstyti (pvz. parodykite naują straipsnį apie technologinius laimėjimus gydant jų ligą).
 • „Dievas yra geras.“
 • „Šis pasaulis yra puolęs ir kančia mus priverčia galvoti apie tai, kokia baisi yra nuodėmė ir nekęsti jos dar labiau.“
 • Padėkite jiems susikoncentruoti į kito žmogaus poreikius. Tai veikia raminančiai, nes leidžia prisiminti, kad jie gali padėti kitiems, tuo pačiu nukreipiant dėmesį šalin nuo savo problemų.
 • „Nėra tiesioginio ryšio tarp tavo kančios ir konkrečios nuodėmės, kurią esi padaręs.“
 • „Dievas yra kartu su krikščioniais ir tikrai atjaučia juos jų kančioje.“
 • „Netikrą kaltę dažnai seka kančia, tačiau Jėzus mirė tam, kad prisiimtų mūsų kaltę sau.“
 • Padėkite jiems geriau pažinti Dievą.
 • Melskitės už juos, nes tik Dievas gali jiems suteikti tikrąją paguodą.

Išvados

Krikščionys privalo išmokti gyventi su paslaptimi, įtampa, ironija ir paradoksais, nes visa tai yra Evangelijos dalis (žr. Apaštalų darbų 2:23, 4:27-28; Izaijo 53:4,10). Evangelija gali būti taikoma intelektinėms ir emocinėms blogio problemoms spręsti, nes vienintelis paguodos šaltinis yra Jėzus. Šios problemos tęsis tol, kol Jėzus užbaigs Savo žmonių atpirkimą. Tinkamas atsakas į tai yra pasitikėjimas ir tikėjimas tuo, ką Dievas sako Biblijoje, net jeigu mes ir negalime iki galo suprasti kiekvieno aspekto. Kaip lėktuvo pilotas patiriantis „erdvinę dezorientaciją“, tie, kurie kenčia privalo pasikliauti tam tikrais „prietaisais“ (šiuo atveju Biblija) tam, kad išgyventų šią audrą.

Šis straipsnis buvo publikuotas Išpažįstančių evangelikų aljanso internetiniame žurnale „Reformation 21“. Šis aljansas, savo transliacijomis, renginiais ir leidiniais, ragina 21-ojo amžiaus Bažnyčią keistis. Šį straipsnį bei kitus biblinius išteklius galite rasti internetinėje svetainėje: alliancenet.org

© Išpažįstančių evangelikų aljansas, Spruce g. 1716, Filadelfija, PA 19103.

Komentarai

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!