Atgal

Dievo karalystė

Biblija yra raštas apie dvi nuolat konfliktuojančias karalystes – Dievo ir šėtono. Jėzus Savo pamoksluose svarbiausiu dalyku iškeldavo Dievo karalystę. Vien Naujajame Testamente apie Dievo karalystę galima rasti daugiau kaip 100 nuorodų ir dauguma jų yra Jėzaus palyginimuose. Iš Jo mokymų suvokiame, kad nuostabi Dievo karalystė yra padalyta į dvi skirtingas kategorijas – dvasinę ir tiesioginę.

Dvasinės dangaus karalystės gyventojai savo širdyse turi Dievo karaliavimą ir valdymą. Prieš pilną atsigręžimą į Dievą, mūsų širdies sostą yra užvaldęs šėtonas, nuodėmė ir mūsų „aš“. Bet kai gauname atleidimą ir Jėzaus galią, tada ta vergija panaikinama. Štai kodėl Paulius sako: „Taigi tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams... Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne įstatymo, bet malonės galioje“ (Romiečiams 6, 12. 14). „Bet jei Aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė“ (Luko 11, 20).

Kai tik asmuo priima Kristų, jis iškart tampa Dievo dvasinės karalystės piliečiu. Štai kodėl Jėzus ir Jonas Krikštytojas savo tarnavimą pradėjo skatindami žmones atgailauti, „nes prisiartino dangaus karalystė“ (Mato 3, 2; 4, 17). „Prisiartino“, vadinasi, turima arba prieinama dabar. Štai kodėl Jėzus pasakė: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’ Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Luko 17, 20–21). Kai tik asmuo yra pakrikštijamas, jis palieka šėtono tamsos karalystę ir prisijungia prie Dievo šviesos karalystės.
Kiekvienas tikras Kristaus šalininkas šiame pasaulyje yra Dievo dvasinės karalystės ambasadorius. Kitos šalies ambasadorius dažnai kalba kita kalba, dėvi kitokius drabužius, valgo kitokį maistą, naudojasi kitokia valiuta ir turi kitokius papročius. Ir mes, kaip krikščionys ambasadoriai, turime būti labai atsargūs, kad teisingai atstovautume Viešpaties karalystei valgydami, kalbėdami, rengdamiesi ir leisdami savo laiką bei pinigus.

Vieną dieną Dievo žmonės paveldės šią fizinę Dievo karalystę, apie kurią diskutavome šioje pamokoje. Mes trokštame šios karalystės ir meldžiame jos Viešpaties maldoje: „teateinie Tavo karalystė“ (Mato 6, 10). Dievo karalystė bus pilnai ir galutinai atstatyta po tūkstantmečio teismo ir aprašytos kovos Apreiškimo 20 skyriuje.

Komentarai

Rašyti komentarą

  • Petras Girskis,

    Taip mielieji as esu Kurejo karalystes ambasadorius ir del to labai dziaugiuosi . Kiekviena veiksma savo gyvenime stengiuosi daryti is Sios pozicijos…

Jūsų komentaras