Ganyk mano avis. Apaštalo Petro laiškų studija

Petro laiškai galingai skelbia Evangeliją, esminę žinią visame Šventajame Rašte. Galų gale, jei kas nors ir turėtų žinoti gelbstinčią Viešpaties malonę, tai – Petras. Tas pats Petras, kuris taip atvirai ir kvailai išsigynė savo Viešpaties, sakydamas: „Aš nepažįstu to žmogaus!,“ (Mt 26, 74) yra tas pats, kuriam Jėzus vėliau sakė: „Ganyk Mano avis.“ (Jn 21, 17) Du apaštalo parašyti laiškai yra pavyzdžiai, kaip Petras darė būtent tai – ganė Viešpaties avis.
Ir, žinoma, ganymas apimtų didžią tiesą išgelbėjimo tikėjimu Kristų, temą, kurią jo bendradarbis, apaštalas Paulius, itin galingai skelbė. Tai – Dievo malonės tiesa. Petras tai suvokė ne tik teoriškai ar kaip doktriną todėl, kad jis pats patyrė šios malonės tikrumą ir galią.

Autorius: Robert Mclever